Apmācību kursu mērķis

Apmācību kursi sagatavo darbam naftas produktu izlējumu savākšanā iekšzemes ūdeņos  un uz sauszemes. Apskata personālās aizsardzības līdzekļus un to lietojumu. Kā arī sniedz ieskatu darba vides risku novērtēšanā un preventīvo pasākumu veikšanā, lai novērstu naftas un to produktu izlējumus iekšzemes ūdeņos.

Kursa laikā tiek apskatītas tēmas, kas aptver jautājumus par naftas produktu ķīmiski fizikālajām īpašībām un to atšķirību no ūdenī šķīstošām vielām. Sniedz ieskatu naftas izlējumu lokalizēšanai un savākšanai paredzētajā mehāniskajā aprīkojumā un naftas absorbentu materiālos – to izmantošanas atšķirībās. Kurss paredz praktiskās lauka nodarbības naftas izlējumu lokalizēšanā un savākšanā izmantojot absorbentu materiālus gan ūdenī gan uz sauszemes.

Kurss aptver tēmas par darba drošības uguns drošības un personālās aizsardzības līdzekļu lietojumu darbā ar naftas produktiem. Tiek apskatītas tēma par pareizu, noplūžu seku likvidācijas laikā, radušos atkritumu apsaimniekošanu.

Kopējais programmas ilgums 16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • kas sastāv no  11 stundām teorētiskās apmācības
  • 5 akadēmiskajām stundām praktiskajās nodarbībās.

Atsevišķi par apgūstamajām tēmām:

  1. Nafta, naftas produktu un to radītais piesārņojums, eļļu piesārņojums;
  2. Noplūžu lokalizēšanas un savākšanas aprīkojums iekšzemes ūdeņos un uz sauszemes;
  3. Absorbentu materiālu jēdziens un to pielietojums uz sauszemes un iekšzemes ūdeņos;
  4. Darba drošība uguns drošība un personālās aizsardzības līdzekļu lietojums darbā ar naftas produktiem un eļļām;
  5. Atkritumu apsaimniekošana noplūdes likvidēšanas laikā un pēc tās;
  6. Darba vides sakārtošana un preventīvu pasākumu veikšana izlējumu un noplūžu novēršanu.

Kursu beigās tiek izdots atbilstošs sertifikāts, kas apliecina kursa noklausīšanos un kvalifikāciju drošai naftas produktu izlējumu seku likvidēšanai.