Rūpējoties par vides saglabāšanu un lielu uzmanību pievēršot vides aizsardzības pasākumiem kopš mūsu uzņēmuma darbības sākuma, esam sakrājuši lielu pieredzi un zināšanas vides aizsardzības jautājumos.

Mūsu speciālisti lieliski pārzina LR Ministru kabineta un Valsts vides dienesta noteikumu un citu vides likumdošanas normatīvo aktu prasības, līdz ar to ir spējīgi sniegt profesionālās konsultācijas vides apsaimniekošanas jautājumos, kā arī kvalitatīvi sagatavot un īstenot dažādus vides projektus un novērtējumus.

  1. Vides projektu un pētījumu sagatavošana un vadīšana;
  2. Dabas aizsardzības projektu sagatavošana;
  3. Konsultācijas vides aizsardzības jomā;
  4. Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
  5. Sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
  6. Rīcības plānu sagatavošana paaugstināta riska objektiem un ostām;
  7. Sanācijas darbu plānošana un vadīšana.

Sazinies ar mums

Nosūtīt
Mums uzticās