Mēs piedāvājam:

  • tankkuģu tilpņu tīrīšanu;
  • bituma tankkuģa tīrīšanu;
  • siltuma un apkures sistēmu tīrīšanu.
  • sagatavojam vides drošības un audita pārskatus;
  • izstrādājam rūpnieciskās avārijas plānus;
  • izstrādājam sanācijas pasākumu plānus.
  • rezervuāru tīrīšanu;
  • kuģu balasta ūdeņu pieņemšanu;

Veicam arī cita veida pakalpojumus, kuri saistīti ar nozari.

Sīkākai informācijai sazinieties ar mūsu speciālistiem

Kontakti