Veicam ostas akvatorijas uzkopšanas un vides monitoringa darbus.

Mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst peldošu gružu izvākšana, zāles un apauguma likvidēšana, akmeņu un koku izcelšana, nogrimušu priekšmetu izcelšana un citi darbi, tai skaitā gultnes attīrīšana, lai novērstu ūdens caurvadīšanas spēju samazināšanos.

Sīkākai informācijai, sazinieties ar mūsu speciālistiem
Kontakti

Mums ir visa nepieciešamā tehnika, lai darbus varētu veikt atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem un Valsts vides dienesta izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.